biz

Oyna Yap Boz; çocukların içlerinden geldiği gibi oynayıp, kendi dünyalarını yaratıp, dilediklerinde yıkıp, diledikleri gibi yeniden yaratmalarına olanak sağlamak isteyen, çocuklar oynarken onların ihtiyaçları ve ilgilerini esas alan; oyunu ve oynamayı seven, çocukluğa ve çocuklara saygı gösteren, ve bir zamanlar çocuk olduğunu hep birbirine hatırlatan yetişkinlerin birbirine temas edebilecekleri bir alan yaratma ihtiyacından doğmuştur. Oyna Yap Boz bu ihtiyaç temelinde birbirine temas eden yetişkinlerin katılımı ve katkılarıyla ortaya çıkmış bir projedir. Oyna Yap Boz insanları bazen bir arada, bazen ayrı ayrı, oynar, yapar, bozar, yeniden başlarlar…

Oyna Yap Boz, zaman zaman açık ya da kapalı alanlarda, çocukların özgürce oynayabilecekleri alanlar yaratır, zaman zaman da oyunla öğrenme, özyönelimli eğitim, ve çocuk hakları konularında çalışan, görsel, yazılı, basılı materyaller üretir, çeviriler, röportajlar, araştırmalar yapar. Bu noktada, çocuğa saygıyı temel alan ve kendi birikimi ve deneyimlerini paylaşmaya istekli olan herkesin katılımına, ve bu katılımla değişip dönüşmeye açıktır.